Wanneer hulp nodig?
Wanner hulp nodig?
Als uw ideeën niet direct beloond worden door uw (huis)bankier;
Indien u twijfelt aan het succes van uw plannen;
Bij het zoeken naar een ondernemende partij/medestander;
Als uitkoop van uw medefirmant/medeaandeelhouder of medeondernemer op problemen stuit (van welke aard dan ook);
Bij ogenschijnlijke onoverkomelijke/structurele liquiditeits problemen, wellicht veroorzaakt door ongecontroleerde groei;
Indien u niet de juiste feedback krijgt van uw huidige adviseur(s);
Bij kansen in uw markt/branche, die u zonder extra financiële armslag niet kunt benutten;
Door gemis aan financiële daadkracht, zodat uw bedrijf niet verder uitgebouwd kan worden.

PARTICIPATIES  |  INVESTERINGEN  |  PROJECTEN